1. Hessen’de yaşayan Türk toplumunun Alman anayasasının öngördüğü eşit haklar temelinde çıkarlarını savunmak ve bu konuda ortak hareket etmek.
  2. Hessen’de barış ve kardeşlik içinde birlikte yaşama çalışmalarını desteklemek.
  3. Türk toplumunu ilgilendiren konularda resmi, sivil, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, enstitü, eğitim ve öğretim kurumlarıyla görüşmeler yapmak.
  4. Hessen’de Türk toplumunu ilgilendiren konularda ortak projeler yapmak.
  5. Hessen’de yaşayan Türk toplumunu bilgilendirmek.
  6. Hessen Eyaleti’ndeki resmi ve sivil kuruluşları bilgilendirmek.
  7. Okul ve meslek eğitimi, anadil, dışlanma, ırkçılık, şiddet, fırsat eşitsizliği, İslamofobi gibi konularda yapılan çalışmaların daha etkili bir şekilde yürütülmesi için, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek.
  8. Hessen’de Türkçe anadil eğitimiyle ilgili her türlü çalışmaya destek vermek.