Hessen Türk Dernekleri İnisiyatifi Platformu’na Hoşgeldiniz!

BASIN AÇIKLAMASI 


Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu Kuruldu!

Hessen Eyaletinde faaliyet gösteren 27 farklı Türk STK`sı Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu – HTDİP çatısı altında ortak çalışma kararı aldı.

Almanya`da 60 yıllık göç birikimine sahip olan Türk toplumu artık Almanya`nın bir parçası haline gelmiştir. Türk toplumu olarak, farklı toplum kesimleri ile beraber yaşam merkezimiz olan Almanya`da siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik katılımımızı daha üst noktalara çıkarmak, her türlü ayrımcılığa karşı ortak tutum geliştirmek ve Alman toplumu ile beraberce barışa ve dayanışmaya dönük bir gelecek inşa etmek için daha fazla çaba sarf etmemiz gerekmektedir. Bu temel amaçlar için Hessen Eyaletinde faaliyet gösteren 27 Türk sivil toplum kuruluşu Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu – HTDİP çatısı altında bir ilke imza atarak bir araya gelmiş ve ortak çalışma kararı almıştır. Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu bu anlamda yaşadığımız Hessen Eyaletinde gelecekteki süreç için büyük toplumsal sorumluluk üstlenmiştir. DEVAMI

Pohlheim’da planlanan Sözde Ermeni Soykırımı Anıtı 

Almanya’da barış içerisinde birlikte yaşam için çağrı – Siyasi ve kolektif olarak oluşturulmaya çalışılan düşmanlaştırma girişimlerine karşı ortak tutum! Pohlheim Belediye Meclisi 2017 yılının sonbaharında, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1. Dünya Savaşı esnasında 1915 yılında toplumun Müslüman ve Hıristiyan demeden geniş bir kesimini etkileyen trajik olayları tek taraflı ve haksız bir şekilde “Hıristiyanlara yönelik soykırım” olarak nitenlendirmiş ve buna yönelik bir anıtın dikilmesi yönünde karar almıştır. Biz Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu HTDİK olarak tamamen siyasi gerekçelerle alındığını düşündüğümüz bu tanımlamayı ve Pohlheim Belediye Meclisi’nin bu kararını şiddetle reddediyor, bu yöndeki derin üzüntümüzü dile getiriyoruz. Hessen Eyaleti’nde önemli çalışmalarda bulunan 20`nin üzerinde Türk STK’nın biraraya geldiği HTDİP olarak gerek Pohlheim Belediye Başkanı gerek Belediye Meclisi ve gerekse Meclis Üyelerine ayrı ayrı mektup göndermiş, bu mektuplarda Hessen Eyaleti’nde son sayımlara göre sayılarının 350.000 üzerinde olduğu tahmin edilen Türk vatandaşları adına derin endişelerimizi dile getirmiştik. Pohlheim Belediye Meclisi aldığı bu yanlış ve haksız kararla, esasen tarih ve hukuk kurumlarının sorumluluğunda olan ve Belediye Meclisi olarak tamamen kendi görev ve yetki alanı dışında bulunan konu ve alanlara el atmıştır. DEVAMI

BASINDA ÇIKAN HABERLER


Post Gazetesi

Hessen Türk Dernekleri İnisiyatifi Platformu Kuruldu!

Avrupa Olay

25 farklı Türk STK’sı HTDİP Çatısı altında ortak çalışma kararı aldı!

EU Türk Haber

Başkonsolos Karartı, HTDİP’de konuştu!

E-Gazete

Hessen’de Derneklere yeni Çatı: HTDİP