Yarım asrı aşan bir süreden beri Almanya’da yaşayan, bu ülkenin sadece ekonomisine değil sosyal ve kültürel hayatına da büyük katkılar yapmış olan Türk toplumu, maalesef toplumsal yaşamda dışlanmaya ve ayrımcılığa maruz kalabilmektedir.

Son dönemde Almanya’da aşırı sağcı ve ırkçı çevrelerin zemin kazanmasıyla beraber bu eğilimlerde artış gösterdiği gözlemlenmektedir.

Hem sivil toplum kuruluşlarımız hem de bireysel düzeyde insanlarımız, hayatın sivil, siyasi, ekonomik ve sosyal her alanında boğucu bir ağırlıkla yaşamakta oldukları bu ırkçılık ve yabancı düşmanlığı boyutundaki yaklaşımlara karşı anayasal haklarını örgütlü bir şekilde aramalıdır.

Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu, bu bağlamda derneklerimiz ve insanlarımızın dayanışma içerisinde hukuksal ve siyasal düzlemde haklarını aramalarına dönük bir iletişim platformu niteliği taşımaktadır.