İslamofobik eylemler son yıllarda en çok camilere yapılan kundaklama ve gamalı haç çizme, domuz kafası ve kanı ile camiyi kirletme şeklinde yapılmaktadır. Bu konularda da toplumun her kesimiyle iletişim ve dayanışma içinde olunması, özellikle de bu tür saldırılara maruz kalan camilerin/cemevlerinin birbirlerine destek vermesi çok önemlidir. Bu bağlamda, Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu olarak bölgemizde yaşanan cami/cemevi/dernek saldırılarına dönük bir bilinç oluşturulması, bu saldırıların arşivlenmesi ve kamuoyunda daha fazla duyurularak, yaşananların “normalleştirilmesinin” engellenmesi için çaba sarf etmeyi öngörmekteyiz.