Alman eğitim sisteminde gençlerin okulları diplomasız terk etme oranı 2019 verilerine göre toplam olarak %5,7’den %6,4’e yükselmiştir. Okullarını diplomasız olarak terk eden göçmen kökenli gençlerin oranı ise daha da artarak bunun üç katına ulaşmış ve %14,2’den %18,1’e yükselmiştir.  Başka bir ifadeyle her 5 göçmen kökenli gençten biri okulunu diploma almadan terk etmektedir. Bu kaygı veren gelişme genel anlamda daha çok Alman eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlar temelinde ortaya çıkmaktadır. Ailelerin sosyoekonomik durumları ve etnik kökenleri, çocukların okul başarılarını veya başarısızlıklarını doğrudan etkilemektedir. 

Almanya`da 2017 yılı itibariyle 20 – 34 yaş arası toplam 2,1 milyon genç mesleksiz durumdadır. Bu oran geçen yıllara göre %14 artmıştır. Bu yaş grubunda mesleksiz göçmen kökenli gençlerin oranı %18 civarında iken, Alman gençlerde bu oran %8,5’tir.

Üniversiteye veya yüksekokula devam eden göçmen kökenli gençlerde eğitimini yarıda bırakanların oranı %43`tür. Eğitimi yarıda bırakma nedenleri arasında ekonomik sorunlar ve derslerde zorlanma başta gelmektedir.

Bu nedenle eğitim alanındaki çalışmalarımızın önemli bir kısmı, Hessen Eyaleti’nde çocuklara, sosyal ve etnik kökenine, ailelerinin eğitim ve gelir durumuna bakılmaksızın ilkokuldan başlayarak her seviyedeki  eğitim süreçlerinde fırsat eşitliğinin gerçek anlamda sağlanmasına ve onların topluma kazandırılmalarına yönelik olacaktır.

 

Anadilimiz Türkçe, toplumsal köklerimizin gelecek nesillere aktarılmasının yegâne aracı olup, Almanya’daki vazgeçilmezlerimizin başında gelmektedir.

 

Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu, dil ve kültür bilincinin genç nesillerimize çağdaş bir anlayışla aktarılmasına ve medeniyetler beşiği Anadolu’nun bin bir rengini içinde barındıran kültürünün yaşatılıp geliştirilmesine büyük önem atfetmektedir.

 

Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu, bu amaçla Türkçenin toplumumuz tarafından doğru ve iyi şekilde kullanılması kadar, Hessen Eyaleti eğitim sistemi içinde karne notuna etki eden ve olağan ders saatleri içinde verilen bir anadil dersi statüsüne kavuşturulması ve aynı zamanda Türkçenin seçmeli yabancı dil dersi olarak sisteme girmesi için bir eğitim platformu olarak da toplumumuza hizmet sunmaya gayret edecektir.