Türk toplumu Almanya’da özellikle 1990’lı yılların başından itibaren ırkçılığın hedefindeki grupların başında yer almaktadır.

Çok kültürlü, çok dilli, çok dinli, herkesin birbirinin yaşam ve inanç biçimine saygı duymasının esas olduğu demokratik bir toplumsal düzene inanmayan ırkçı gruplar insanlarımızın canlarına kastetmişlerdir.

Halen insanlarımızın yaşadıkları evlere, etkinlik yaptıkları derneklere ve ibadet ettikleri cami ve cemevlerine ırkçılar ve PKK gibi farklı terör örgütleri tarafından yapılan kundaklamalar, yakma girişimleri gibi halkımızı terörize etme amaçlı saldırıların büyük ölçüde cezasız kalması ve faillerinin bulunamaması, toplumumuzun yaşadığı güvenlik kaygılarının artmasına neden olmaktadır. Bu kaygıların güvenlik güçleri ve Alman basını tarafından büyük oranda gözardı edilmesi de bizleri ciddi anlamda endişelendirmektedir.

Son olarak Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) aşırı sağcı terör örgütüne ilişkin dava sürecinde Almanya’nın bu karanlık örgütle yüzleşme konusunda açıkça ortaya konan isteksizlik, toplumumuzun güvenliği konusundaki karamsarlığımızı artırmıştır.

Çoğunluk toplumu tarafından görmezden gelinen bu yaşamsal kaygılarımız konusunda Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu olarak bölgemizde yaşanan olayların polis ve adli merciler nezdinde takibi ve hukuki kanalların sonuna kadar kullanılması konusunda derneklerimize ve insanlarımıza yardımcı olacak bir dayanışma ortamı sağlamayı amaçlamaktayız.