• Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu, Hessen Eyaleti’nde yerleşik Türk toplumunun çıkarlarını korumak ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyon, dayanışma ve işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur.
  • Platform kendini, mezhep, siyaset ve partiler üstü bir oluşum olarak görür. Bağımsız ve sivil bir organizasyondur. Platformun temel amacı, Türk ve Alman toplumları arasında barış, dostluk ve ortak çıkarlar temelinde çalışma yapmaktır.
  • Terör örgütleriyle bağlantılı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Almanya Federal Cumhuriyeti’ne karşı başta terör yolu olmak üzere yıkıcı ve bölücü faaliyetler içinde olan yapılar hariç, Türk toplumunun Almanya’daki sorunlarının çözümüne ve Türkiye-Almanya ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamak isteyen her sivil toplum kuruluşu Platform bünyesinde yer alabilir.
  • Irkçılık, İslamofobi, antisemitizm ve grup ve düşünce odaklı nefret suçları başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı mücadele, bu platformun çalışma alanları arasındadır.
  • Platform, gerek Almanya Federal Cumhuriyeti, gerek Hessen Eyaleti  anayasası ve kanunlarına uyarak, çoğulcu, özgürlükçü ve demokratik değerler ile hukuk devleti ilkelerini gözeterek faaliyetlerini yürütür.