İslam dinine ve Müslümanlara karşı önyargı ve ayrımcılık ile şekillenen İslamofobi özellikle karşılıklı fikir alışverişinin olmadığı, iletişim kanallarının kapandığı toplumlarda giderek artmaktadır. Aşırı ırkçı gruplar, daha önce etnik gruplara yönelttikleri kin ve nefret söylemlerini dini ve kültürel boyuta taşıyarak İslam dinini ve Müslümanları hedef almışlardır.