Demokratik hukuk devletinde vatandaşların seçimlere katılması ve hem federal hem de yerel yönetimlerde görev alacak yöneticilerini kendilerinin belirlemesiyle gerçekleşir. Bu çerçevede Almanya, Avrupa Birliği’nden gelen göçmenlere 1992 yılında Maastricht’te yapılan bir anlaşmaya göre yerel seçimlerde oy kullanma hakkı vermiştir. Bu şekilde Avrupa Birliği vatandaşları Almanya’da ne kadar yaşadıklarına bakılmaksızın yerel seçimlerde katılım hakkı elde etmiştir. Ancak, Avrupa dışından ve Türkiye’den gelen insanların uzun yıllardır Almanya’da yaşamalarına rağmen siyasal katılım haklarının olmaması ve yaşadıkları yerlerde belediye meclislerini ve başkanlarını belirleme haklarının bulunmaması, onların siyasal süreçlere katılımlarını kısıtlamaktadır. Bu bağlamda siyasal katılımın önündeki başka bir önemli sorunu, özellikle Türk göçmenlerine yönelik çifte vatandaşlık konusunda uygulanan çifte standart oluşturmaktadır. Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu, siyasal katılımın önündeki engellerin kaldırılması için başta karar verici siyasi merciler olmak üzere konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşüp ortak çalışmalar yapacaktır.