Hessen Türk Derneleri İnisiyatif Platformu, hoşgörüyü çok kültürlü ve farklı dinlerden insanların barış ve huzur içinde birlikte yaşamalarının temel ilkesi olarak kabul eder. Hoş görmek, farklı din ve kültürlerden insanlarla karşılıklı iletişim ve görüşme içerisinde olmak, sevgi ve saygıyı yaygınlaştırmak, kin ve nefrete sebep olan düşüncelerden, dışlayıcı hareketlerden uzak durmak Platform’un hedefleri arasındadır.